Specialisaties

Retrofit

Bij de inrichting van nieuwe installaties is er (vanzelfsprekend) veel aandacht voor normering, veiligheid en efficiency. Ervaring leert echter, dat veel bestaande brander-, ketel-, incinerator- en procesinstallaties voorzien zijn van verouderde besturings-, veiligheids-, meet- en regelsystemen. Hierdoor voldoen deze in mindere mate aan wet en regelgeving en functioneren onder de maat, met als gevolg dat controles (bijv. door keuringsinstanties) niet altijd probleemloos verlopen. Het komt regelmatig voor dat systemen m.b.t. veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, bediening en/of signalering niet optimaal functioneren. Dit zorgt direct voor minder efficiency met als gevolg dat deze installaties aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid inboeten.

Door de zeer specialistische know-how op het gebied van branderbesturing, -beveiliging (Burner Management Systems – BMS) en ketelregeling,- beveiliging (Boiler Control/Protection Systems – BCS/BPS) te combineren met uitgebreide kennis op het gebied van normen en voorschriften, is een bewezen trackrecord in het rendabel uitvoeren van zogenaamde Retrofit-projecten aanwezig. PriCall Automation beschikt over TÜV gecertificeerde safety kennis.

Om vast te stellen of een Retrofit-project van belang is voor haar opdrachtgevers kan PriCall Automation een inventarisatie uitvoeren, middels een praktische scan wordt duidelijk gemaakt wat noodzakelijke of wenselijke verbeteringen zijn. Relevante vragen voor beheerders van brander-, ketel-, incinerator- en procesinstallaties, voorafgaand aan een Retrofit project, zijn:

  • Is de betrouwbaarheid en beschikbaarheid optimaal?
  • Is de bediening en signalering optimaal?
  • Verlopen controles (met bijv. keuringsinstanties) zonder problemen?
  • Is bekend welk voordeel er te realiseren valt met huidige technologie?

Wanneer op één van de vragen niet met volmondig ‘ja’ kan worden geantwoord, is het wenselijk om dit door de inzet van specialistische kennis vast te stellen.

Indien u wenst te weten wat er mogelijk is op gebied van veiligheid en beschikbaarheid staat de specialistische kennis van PriCall Automation tot uw beschikking. Met een bewezen trackrecord en businesspartnerschap met relevante relevante ketel-, brander-, incinerator- en procesleveranciers, is PriCall Automation de ideale partij om de status van uw procesinstallatie onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren.