Specialisaties

Burner Management en Boiler Control

Zeer specialistische know-how is aanwezig op het gebied van branderbesturing,
-beveiliging (Burner Management Systems – BMS) en ketelregeling, -beveiliging (Boiler Control/Protection Systems – BCS/BPS). Deze installaties kunnen uiteen lopen van conventionele gas- en/of oliebrander installaties tot zeer complexe afgassen installaties (WKC). Exotische brandstoffen als o.a. bijproducten van processen of afvalstoffen komen hierbij ook aan de orde.

>> Lees meer over Brander Management Systemen